Facilitar la lectura del Bloc

Si teniu dificultats per llegir el text d’aquest bloc i el voleu visualitzar més gran, podeu prémer les següents tecles del vostre teclat alhora: “control” i “+”. Podeu repetir aquesta acció tantes vegades com sigui necessari.

Per retornar a una mida més reduïda, podeu clicar al mateix temps les tecles: “control” i “-“.